ดาวเทียมไทยคมเริ่ม ออกอากาศทีวีดิจิตอล 1 เมษายนนี้ นี้ทุกระบบ !

ดาวเทียมไทยคมเริ่ม ออกอากาศทีวีดิจิตอล 1 เมษายนนี้ นี้ทุกระบบ ! 

 

ดาวเทียมไทยคม เริ่มถ่ายทอดสัญญาณช่องรายการทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียม ตามกฎ Must Carry ตั้งแต่วันแรกของการทดลองออกอากาศ 1 เม.ย. นี้ โดยสามารถรับชมวอยซ์ทีวีได้ทางทีวีดิจิตอลช่อง 21 และผ่านจานดาวเทียมช่อง 31  
 
บ. ไทยคม จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ จะเริ่มทดลองออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียมไทยคมไปยังผู้รับชม ทั่วประเทศ ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการแบบทั่วไป หรือ มัสต์แครี่ ของ กสทช. โดยไทยคมได้ประสานกับผู้ให้บริการทีวีดาวเทียมในการจัดเรียงเลขช่องใหม่ เพื่อรองรับช่องรายการทีวีดิจิตอล และจะทำการส่งสัญญาณปรับปรุงข้อมูลการรับช่องรายการแบบอัตโนมัติ หรือ OTA เพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้รับความต่อเนื่องในการรับชม   
       
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค บ. ไทยคม กล่าวว่า การส่งสัญญาณการรับช่องรายการระบบ OTA เริ่มทยอยดำเนินการเป็น 2 ระยะ 
 
ระยะแรกเริ่มจากระบบ C-Band ตั้งแต่ 1 เมษายน นี้ ผู้ชมที่มีชุดอุปกรณ์และจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว ให้ปิดเครื่อง ถอดปลั้ก รอสักครู่ แล้วเสียบปลั๊กเปิดเครื่องอีกครั้ง เครื่องก็จะทำการปรับปรุงช่องรายการโดยอัตโนมัติ ผู้ชมจะสามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ที่มีการจัดเรียงเลขช่องใหม่ที่ให้บริการทันที 
 
แต่หากไม่สามารถรับสัญญาณ รับชมได้ไม่ครบถ้วน หรือเป็นกล่องรุ่นที่ไม่รองรับระบบ OTA ให้ติดต่อผู้ให้บริการกล่องสัญญาณนั้นๆ เพื่อทำการแก้ไข ทั้งนี้ การดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้รับชมส่วนใหญ่ เพราะร้อยละ 90 เป็นผู้รับชมผ่านกล่องรับสัญญาณที่รองรับระบบดังกล่าว 
 
ส่วนระบบ Ku-Band จะดำเนินการในระยะถัดไป ซึ่งไทยคม จะประสานกับผู้ให้บริการในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับชมทราบต่อไป ทั้งนี้ วอยซ์ทีวี จะออกอากาศผ่านระบบทีวีดิจิตอล หมายเลขช่อง 21 และผ่านระบบจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมที่หมายเลขช่อง 31 ทุกระบบ  

ที่มา : http://shows.voicetv.co.th

0 ความคิดเห็น: