กล่อง DVB-T2 จัดส่งประจำวันที่ 26/9/2556

 กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี  DVB-T2

Digital TV BOX คุณสุรพงค์ รหัส EK559169124TH
Digital TV BOX คุณพิชิต ปรีชะนิด รหัส EK559169084TH
Digital TV BOX คุณหทัยทิพทย์ รหัส EK559169040TH
Digital TV BOX รถ คุณชาลี รับของที่ ปณ.บางพลี รหัส EK559169265TH

ขอบพระคุณครับ

0 ความคิดเห็น: