กล่องรับทีวีดิจิตอลจัดส่งวันที่ 6/7/2556

คุณสิทธิชัย กทม. รหัส EJ926385784TH
คุณอัศพล จ.ปราจีนบุรี รหัส EJ926385957TH
คุณภูเทพ กทม. รหัส EJ926385991TH
คุณพรพรรษา กทม. รหัส EJ926385930TH
คุณวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร รหัส EJ926385988TH
คุณนิสารัตน์ เมืองสมบัติ จ.นครปฐม รหัส EJ926385965TH
คุณปิยาพรณ์ รหัส EJ926386008TH
คุณสุวิชา จ.ระนอง รับที่ ปณ.กระบุรี รหัส EJ926385943TH

คุณเทพศักดิ์  กทม. รหัส EJ926386056TH
คุณวิเชษฏ์ นิลขำ จ.สมุทรปราการ รหัส EJ926386087TH
คุณกิตติคุณ จ.สมุทรปราการ รหัส EJ926386025TH
คุณวรัทญา พัฒนพันธุ์พงศ์ กทม. รหัส EJ926386039TH
คุณวรานนท์ อำนวัยชนะ กทม.  รหัส EJ926386042TH
คุณสุพัฒน์ รับที่ ปณ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย รหัส EJ926386060TH
คุณวรยศ รับที่ ปณ.หัวกุญแจ จ.ชลบุรี รหัส EJ926386095TH
คุณพรชัย รับที่ ปณ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รหัส EJ926386011TH


ขอบพระคุณครับ

0 ความคิดเห็น: