ดิจิตอลทีวีบ็อกซ์ จัดส่งวันที่ 1/8/2556

คุณภูเทพ รหัส EJ926385815TH
คุณนิพนธ์ วงศ์แจ้ง รหัส EJ926385625TH
คุณบัญชา รหัส EJ926385775TH
คุณสมภพ รหัส EJ926385634TH
คุณกาญจนา รับที่ ปณ.แปลงยาว รหัส EJ926385617TH
คุณสุนันท์ รับที่ ปณ.ศรีมหาโพธิ์ รหัส EJ926385855TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: