ดิจิตอลทีวี จัดส่งประจำวันที่ 11,13 สิงหาคม 2556

Digital TV BOX DVB-T2 คุณพยงศ์ รับที่ ปณ.นนทบุรี รหัส EJ926386294TH Digital TV BOX DVB-T2 คุณปราการ รหัส EJ926386317TH Digital TV BOX DVB-T2 คุณกำจร รับที่ ปณ.รามอินทรา รหัส EJ926386303TH Digital TV BOX DVB-T2 คุณบรรจง รหัส EJ926386419TH Digital TV BOX DVB-T2 คุณณัฐภาส รหัส EJ926386325TH Digital TV BOX DVB-T2 คุณชัยยศ รหัส EJ926386285TH Digital TV BOX DVB-T2 คุณไพศาล รหัส EJ926386507TH ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: