กล่องรับทีวีดิจิตอล จัดส่งวันที่ 15/7/2556

กล่องรับทีวีดิจิตอล จัดส่งวันที่ 15/7/2556

คุณนันท์นภัส ทองคำ จ.สมุทรปราการEJ926384761TH
คุณธรรมนูญ โอชาวงษ์ จ.สมุทรสาคร EJ926384850TH
คุณสุขสวัสดิ์ บัวผดุง จ.เพชรบุรีRG323927241TH
คุณนพดล สุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ EJ926384775TH
คุณประยูร เวชกุล จ.ลำปาง  EJ926384792TH
คุณพิเชฐ ทำบุญ  จ.ปราจีนบุรี EJ926384894TH
คุณเฉลิมพล สวรรค์พิทักษ์ กรุงเทพฯEJ926384789TH
คุณกิตติชัย เขตพนาสัณฑ์ ปทุมธานี EJ926384934TH
คุณสาธิต หลี่อวัชโสภณ จ.อุตรดิตถ์EJ926384801TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: