กล่องรับดิจิตอลทีวี DVB-T2 จัดส่งประจำวันที่ 3/7/2556

ส.อ.สมหวัง รหัส EK127969581TH
คุณอภิชาติ รับที่ ปณ.ชัยภูมิ รหัส EK127969365TH
คุณวิชัย รับที่ ปณ.องครักษ์ รหัส EK127969445TH
คุณถวิล รับที่ ปณ.ด่านช้าง รหัส EK127969431TH
คุณระวี รหัส EK127969414TH
คุณสุชล รหัส EK127969374TH
คุณธนพร รหัส EK127969595TH
คุณเพ็ญแข รหัส EK127969428TH
คุณกฤตภาส รหัส EK127969578TH
คุณณัฐกมน ปัญญาดี รหัส EK127969391THคุณแสงศร รับที่ ปณ.ศรีบุญเรือง รหัส EK127969405TH
คุณเจนจิรา รับที่ ปณ.ดำเนินสะดวก รหัส EK127969388TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: