กสทช. จัดทดสอบระบบประมูลดิจิตอลทีวี รอบผู้ประกอบการและสื่อมวลชน

 
กสทช. จัดทดสอบโปรแกรมประมูลดิจิตอลทีวี PreMock Auction รอบผู้ประกอบการและสื่อมวลชน เพื่อทดสอบและทดลองใช้งานโปรแกรมการประมูล ก่อนนำไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ในการใช้งานการประมูลดิจิตอลทีวีเดือน กันยายนนี้
 
 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดทดสอบโปรแกรมประมูลดิจิตอลทีวี PreMock Auction รอบผู้ประกอบการและสื่อมวลชน เพื่อทดสอบและทดลองใช้งานโปรแกรมการประมูลตามร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล เพื่อนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการทดสอบโปรแกรมไปปรับปรุงและพัฒนาให้การประมูลสมบูรณ์
 
 
 
พันเอกนที ศุกลตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า รูปแบบการทดลอง ทดสอบโปรแกรมและการประมูลทีวีดิจิตอลครั้งนี้ จะใช้วิธีการประมูลแบบแข่งขันเสนอราคาใบอนุญาตเพิ่มขึ้น หรือ ฟอร์เวิร์ด อ๊อกชั่น เช่นเดียวกับการใช้ประมูลจริงที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งกำหนดให้ใช้เวลาภายใน 60 นาที ผู้เข้าประมูลสามารถเคาะราคาประมูลไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีราคาเพิ่มขึ้นตามที่ กสทช. กำหนดครั้งละ 5 ล้านบาท เมื่อครบ 60 นาที หากยังมีผู้เสนอราคาเท่ากันเกินกว่าจำนวนช่องที่เปิดประมูลจำนวน 24 ช่อง จะต่อเวลาเพิ่มอีก 5 นาที และเมื่อสิ้นสุดการขยายเวลาและไม่มีการเสนอราคาเพิ่มขึ้น ระบบจะยุติการประมูลและให้ผู้ที่เสนอราคาเท่ากันจับสลากหาผู้ชนะการประมูล และไล่ลำดับตามมูลค่าการประมูลเท่ากับจำนวนช่องที่เปิดประมูล เพื่อจัดลำดับผู้ชนะการประมูล
 
ขณะที่การทดสอบและทดลองการประมูลทีวี ดิจิตอลวันนี้ มีผู้ประกอบการในกิจการโทรทัศน์เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 5 ช่อง จีเอ็มเอ็ม ช่องเวิร์คพ้อย ช่องทรูวิชั่นส์ และช่องสปริงนิวส์
 
ที่มา : www.prd.go.th
 

0 ความคิดเห็น: