กล่องรับทีวีดิจิตอล จัดส่งประจำวันที่ 9/7/2556

พันเอกเทพพงษ์ รหัส EJ926384421TH รับเองที่ ปณ.หลักสี่
คุณธัชชัย รับที่ ปณ.อุทัย รหัส EJ926384470TH
คุณวรยศ รับที่ ปณ.หัวกุญแจ รหัส EJ926384418TH
คุณณัฐกรณ์ รับที่ ปณ.กาญจนบุรี รหัส EJ926384435TH
คุณสุธรรม รับที่ ปณ.กระทู้ รหัส EJ926384404TH
คุณพุทธรัตน์ เศวตเวช รหัส EJ926384466TH
คุณดำรงค์ ปุกสันเทียะ รหัส EJ926384449TH
คุณไชยนรินทร์ รหัส EJ926384483TH
คุณปัญญา รหัส EJ926384452TH
คุณน้ำฝน บุญมาก รหัส EJ926384395THขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: