กล่องรับทีวีดิจิตอล จัดส่งวันที่ 8/7/2556

คุณลลิดา รหัส EJ926384381TH
คุณปิติโชติ กมลจิตอนันต์ รหัส EJ926384316TH
คุณฉัตรชัย จิตรวุฒิโชติ รหัส EJ926384347TH
คุณเฉลิมพล เทพประพันธ์ รหัส EJ926384276TH
คุณสุขสวัสดิ์ บัวผดุง รหัส EJ926384364TH
สิบโทสุรศักดิ์ รับที่ ปณ.โสกเชือก รหัส EJ926384280TH
คุณวัชรัตน์ รับที่ ปณ. ดอยสะเก็ด รหัส EJ926384302TH
คุณณัฐติพงศ์ รหัส EJ926384320TH
คุณนายปราโมทย์ น้อยนงค์เยาว์ รหัส EJ926384293TH
คุณประสงค์ รับที่ ปณ.กบินทร์บุรี รหัส EJ926384333TH
คุณจตุพร กสิพันธุ์ รหัส EJ926384355TH 


ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: