กล่องรับทีวีดิจิตอลจัดส่งประจำวันที่ 2/7/2556

คุณพงษ์ศักดิ์ ธาราสมบัคิ รหัส EK127968590TH
คุณปราการ ชื่นโชคสันต์ รหัส EK127968657TH
คุณสมศักดิ์ รหัส EK127968665TH
คุณวิชัย รับที่ ปณ.องครักษ์ รหัส EK127968714TH
คุณธงชัย รับที่ ปณ.อำนาจเจริญ รหัส EK127968705TH
คุณนิวัติ EI915566366TH
คุณทศพร มีทอง รหัส EK127968728TH
คุณบุญส่ง บุญธวัช รหัส EK127968688TH
คุณบุญส่ง บุญธวัช รหัส EK127968688TH
คุณพุทธรัตน์ รับที่ ปณ.สุราษฎร์ธานี รหัส EK127968691TH
คุณกำจร รับที่ ปณ.ภาษีเจริญ รหัส EK127968759TH
คุณปองพล รับที่ ปณ.จิตรลดา รหัส EK127968762TH
คุณนิวัติ จ.ระยอง EI915566366TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: