กล่องรับทีวีดิจิตอล จัดส่งประจำวันที่ 17/7/2556

 สถานะการจัดส่ง  กล่องรับทีวีดิจิตอล DVB-T2 ประจำวันที่ 17/7/2556


คุณนฤพันธ์ จ.พะเยา ยินดี รหัส EJ926385033TH
คุณณัฐปุณยภา จ.ตราด วรรณเวช รหัส EJ926384996TH
คุณศุภกร กรุงเทพ รหัส EJ926384925TH
คุณสุจิตรา จ.นครปฐม รหัส EJ926385020TH
คุณขวัญชัย จ.ปราจีนบุรี รหัส EJ926385047TH
คุณนิพนธ์ จ.นนทบุรี รหัส EJ926384917TH
คุณจีรัง จ.นครปฐม รหัส EJ926384917TH
คุณฐีนกัล จ.ตรัง  วีรประเสริฐสกุ รหัส EJ926385016TH
คุณสุชาติ จ.เชียงราย รหัส EJ926385002TH
คุณสาโรจน์ จ.พะเยา รหัส EJ926384982TH
คุณชัยวัฒน์ จ.มหาสารคามรับที่ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัส EJ926384979TH
คุณปานหทัย จ.ขอนแก่น รับของที่ ปณ.ม.ขอนแก่น รหัส EJ926384965TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: