กล่องรับทีวีดิจิตอลจัดส่งวันที่ 1/7/2556

คุณชาฤทธิ์ เก้าชีวีตเกรียงไกร รหัส EJ836491232TH
คุณสาวิตรี รหัส EJ836491317TH
คุณศันสนีย์ ซะบะนิ รหัส EJ836491277TH
คุณนิคม รหัส RG569754905TH
คุณสุรพงศ์ รับที่ ปณ.ศรีมหาโพธิ รหัส EJ836491365TH
คุณรัตนาภรณ์ ปิยฉัตรโรจน์ รหัส EJ836491325TH
คุณศักดิ์ดา ปรึกจอหอ รหัส EJ836491263TH
คุณพิทยะ รับที่ ปณ.ทับสะแก รหัส EJ836491250TH
คุณพมมา รับที่ ปณ.มุกดาหาร รหัส EJ836491303TH
คุณสิทธิชัย รหัส EJ836491246TH
คุณสมเกียรติ รหัส EJ836491285TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ
www.dvbt2tv.com

0 ความคิดเห็น: