กล่องรับดิจิตอลทีวี จัดส่งวันที่ 13/7/2556

คุณสรายุทธ รหัส EJ926384687TH
คุณพิพัฒน์ รหัสEJ926384735TH
คุณณัฐพงศ์ รหัส EJ926384700TH
คุณพรเทพ รหัสEJ926384713TH
คุณกนก รหัส EJ926384673TH
คุณวุฒิไกร รหัส EJ926384744TH
คุณสินชัย รหัส EJ926384695TH
คุณชนก รับที่ ปณ.บางปู รหัส EJ926384727TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: