กล่องรับทีวีดิจิตอลจัดส่งวันที่ 10/7/2556

คุณ ชลญา ทำนักตาล รหัส EJ926384497TH
คุณพรชัย รหัส EJ926384642TH
คุณอาคม รหัส EJ926384506TH
 คุณวัลลภ รับที่ ปณ.ถลาง รหัส EJ926384608TH
คุณสันติ รับที่ ปณ.เขาค้อ รหัส EJ926384510TH 
คุณวิชิต รหัส EJ926384568TH


ขอให้ทุกทานเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: