กล่องรับทีวีดิจิตอล DVB-T2 จัดส่งวันที่ 28/6/2556

คุณทัศน์พล   EJ981762530TH นนทบุรี
คุณวรชัย   EI915558577TH กรุงเทพ
คุณวาสนา EI915558550TH ปทุมธานี
คุณจุฬาลักษณ์  EJ981762526TH กรุงเทพ
คุณ สอาด EJ981762512TH กรุงเทพ

ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: