ดิจิตอลทีวี สถานะการจัดส่งวันที่ 12/6/2556

สถานะการจัดส่งพัสดุ (กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี ติดบ้านและติดในรถ) วันที่ 12/6/2556

คุณนิรมิตร รหัส EK127923956TH
คุณสมควร รหัส EK127923973TH
คุณคงกฤฤช ดุลวิตานนท์ รหัส EK127923823TH
คุณจินณาวัตร์ เปลี่ยนเครื่องใหม่ รหัส EK127923942TH
คุณจักราวุธ รหัส EK127923837TH
คุณกฤษฏา รหัส RG778379608TH
คุณเอกนัย รหัส EK127923939TH
คุณไชยศิริ รหัส EK127923995TH
คุณพิเชษฐ รับที่ ปณ.บางม่วง รหัส EK127923845TH
ด.ต.พงศกรณ์ รับที่ ปณ.ทุ่งทราย รหัส EK127923987TH
ณสุเมธ รับที่ ปณ.กำแพงแสน รหัส EK127924007TH
คุณภูดิศ รับที่ ปณ.สังขละบุรี รหัส EK127923960TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: