กล่องรับดิจิตอลทีวี สถานะการจัดส่งประจำวันที่ 11/6/2556

บริษัท สยาม เอ็นเนอยี โซลูชั่น จำกัด รหัส EK127922496TH
คุณสดใน รหัส EK127922567TH
คุณมณเฑียร รหัส EK127922522TH
คุณเอกราช รหัส EK127922607TH
คุณสำเร็จ รหัส EK127922519TH
คุณกาญจนา รหัส EK127922505TH
คุณชยานนท์ รับที่ ปณ.พิษณุโลก รหัส EK127922553TH
คุณสุวิทย์ รับที่ ปณ.จอมบึง รหัส EK127922575TH
คุณคมธัช รับที่ ปณ.เกาะพงัน รหัส EK127922536TH
คุณวิรัตน์ รับที่ ปณ.กาฬสินธุ์ รหัส EK127922540TH
คุณประยุทธ์ รับที่ ปณ.สตูล รหัส EK127922615TH
คุณราชัน รับที่ ปณ.ลำพูน รหัส EK127922624TH
คุณปราน รับที่ ปณ.บางขุนเทียน
คุณปรีชา รับที่ ปณ.ลาดพร้าว รหัส EK127922655TH
คุณกฤษฏา รับที่ ปณ.สามชุก รหัส EK127922598TH

-------------------------------------------------
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: