ดิจิตอลทีวี สถานะการจัดส่งประจำวันที่ 7/6/2556

คุณอรพรรณ์ EK010173028TH
คุณดุษฎา รหัส EK127977455TH
คุณธิติมา รหัส EK127977469TH
คุณเอกชัย กันคล้อย รหัส EK127977441TH
คุณชาตรี รับที่ ปณ.แพร่ รหัส EK127977472TH
คุณธงชัย รับที่ ปณ.กะรน รหัส EK127977486TH
ร.อ.ไพฑูรย์ รับที่ ปณ.ราชบุรี รหัส EK127977490TH
คุณจตุพร รับที่ ปณ.หนองไผ่ รหัส EK127977509TH
คุณมานพ รับที่ ปณ.สมุทรสาคร รหัส EK127977512TH


ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: