สถานะการจัดส่งกล่องรับดิจิตอลทีวี ประจำวันที่ 10/6/2556

คุณจิรพงค์ รหัส EK127921164TH
คุณชนินทร์ รหัส EK127921178TH
คุณภาสกร รหัส EK127921181TH
คุณศักดิ์ติกานต์ รับที่ ปณ.ยานนาวา รหัส EK127921249TH
คุณเติมศักดิ์ รับที่ ปณ.สรรคบุรี รหัส EK127921270TH
ร.ต.ต.สุวิทย์ รับที่ ปณ.มุกดาหาร รหัส EK127921283TH
คุณอนันต์ยศ รับที่ ปณ.กำแพงเพรช รหัส EK127921221TH
คุณไกรสร รับที่ ปณ.ภาชี รหัส EK127921218TH
คุณผดุงศักดิ์ รับที่ ปณ.ปลวกแดง EK127921204TH
คุณวุฒิพงษ์ รับของที่ ปณ.บ้านแหลมรหัส EK127921195TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: