ดิจิตอลทีวี สถานะการจัดส่งประจำวันที่ 14/6/2556

การจัดส่งประจำวันที่ 14/6/2556

คุณสุรเชษฐ สุกใส รหัส EK127957597TH
คุณกัมปนาท รหัส EK127957606TH
คุณจันทกร รหัส EK127957521TH
คุณเอกพจน์ รหัส EK127957552TH
คุณศิรชัช รับที่ ปณ.ตาก รหัส EK127957518TH
คุณชาญยุทธ รับที่ ปณ.ยานนาวา รหัส EK127957549TH
คุณสาลินี รับที่ ปณ.ศรีราชา รหัส EK127957583TH
คุณสุขี รับที่ ปณ.เขามหาลัย รหัส EK127957566TH

ขอบพระคุณครับ

0 ความคิดเห็น: