ดิจิตอลทีวี สถานะการจัดส่งประจำวันที่ 27/6/2556

คุณเสกสรร EJ913527994TH
คุณแสงเดือน EJ915527985TH
คุณดิสรณ์ EJ981645391TH
คุณเกตุแก้ว รหัส EJ836488318TH
คุณสุเมตตา รหัส EJ836488295TH
คุณพันธ์กวี รหัส EJ836488304TH
พระวิชิต รับที่ ปณ.รัตภูมิ รหัส EJ836488321TH
คุณอมรศักดิ์ รับที่ ปณ.ธัญบุรี รหัส EJ836488366TH
คุณศุภเดช รับที่ ปณ.ชลบุรี รหัส EJ836488406TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทางครับ

0 ความคิดเห็น: