กล่องรับทีวีดิจิตอล จัดส่งประจำวันที่ 26/6/2556

คุณขวัญชัย รหัส EK009070247TH
คุณสุวิชัย เศรษฐเสถียร EK009070281TH
คุณณัฐพงศ์ ศรีสุขโข รหัส EK009070278TH
คุณฉัตรชัย จิตรวุฒิโชติ รหัส EK009070264TH
คุณเอกภพ กังวรรัตน์ รหัส EK009070255TH
คุณเทียง รับที่ ปณ.บางขุนเทียน รหัส EK009070349TH
คุณวิทยา รับที่ ปณ.พานทอง รหัส EK009070295TH
คุณชัชวาลย์ รับที่ ปณ.รามอินทรา รหัส EK009070321TH
คุณจิระวัฒน์ รับที่ ปณ.ท่าเรือพระแท่น รหัส EK009070335TH
คุณสุราลัย รับที่ ปณ.สองพี่น้อง รหัส EK009070318TH
คุณพิชัย รับที่ ปณ.ภูเวียง รหัส EK009070304TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขในการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: