กล่องรับดิจิตอลทีวี จัดส่งวันที่ 25/6/2556

คุณเสกสรร รหัส EJ836480963TH
คุณจันทร์เพ็ญ สิมารักษ์ รหัส EJ836481014TH
คุณธวัชชัย รหัส EJ836481062TH 
คุณวิไลพร รับที่ ปณ.สอยดาว รหัส EJ836480977TH
คุณศักดิ์ติกานต์ โกติกุล รหัส EJ836480950TH
ส.อ.สมหวัง รับที่ ปณ.ดุสิต รหัส EJ836481059TH
คุณปฏิเวธ รับที่ ปณ.นายายอาม รหัส EJ836481059TH

ขอให้ทุกท่าน มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: