ดิจิตอลทีวี สถานะการจัดส่งประจำวันที่ 20/6/2556

คุณสุภา รหัส EJ926345051TH 
คุณสุขี รหัส EJ926345048TH
คุณชาญชัย โฉมเฉลา รหัส EJ926345065TH
คุณประเสริฐ รหัส EJ926345079TH
คุณจิทาภรณ์ รับที่ ปณ.ลาดกระบัง รหัส EJ926345082TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: