จัดส่งประำจำวันที่ 28/5/2556

คุณโสภณ รับที่ ปณ.เพรชบูรณ์ รหัส EK010098145TH
คุณสุทิศา รับที่ ปณ.บางแสน รหัส EK010098168TH
คุณปิยะรตรี รับที่ ปณ.แม่สอด รหัส EK010098185TH
คุณสาธิต รับที่ ปณ.ระยอง รหัส EK010098171TH
คุณชาริฟ รับที่ ปณ.เขามหาชัย รหัส EK010098137TH
คุณสงัด รับที่ ปณ.ปง รหัส EK010098123TH
คุณรพีพรรณ รหัส EK010098211TH
คุณหัสรัตน์ รหัส EK010098199TH
คุณสุนิสา รับที่ ปร.นาหม่อม รหัส EK010098154TH
คุณประทิว รหัส EK010098208TH
คุณทิพวรรณ ศรีสมุทร รหัส EK010098225TH
คุณอรรถกฤต รหัส EK010098239TH

ขอบคุณครับ :)

0 ความคิดเห็น: