ในยุคที่ทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของช่อง ดิจิตอลทีวี ได้ง่ายขึ้น

ในอดีตที่ผ่านมาคนทั่วไปหากจะมีช่องทีวีเป็นของตัวเองนั้นเป็นได้ยากมาก เพราะคลื่นความถี่จะตกอยู่ในมือของส่วนราชการซะส่วนมาก โดยไม่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาทำทีวีสักเท่าไหร่
โดยต่อมาระบบสัมปทานก็กำเนิดขึ้น องค์กรไหนอยากจะทำธุรกิจโทรทัศน์ จำเป็นต้องไปขอสัมปทานกับหน่วยงานของรัฐ จึงทำให้ ช่อง 3 และช่อง 7 ถือกำเนิดขึ้นได้ในยุคนั้นการทำสถานีโทรทัศน์ในยุคก่อน นอกจากต้องไปขอสัมปทานจากรัฐบาลแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เพื่ออต้องการทำสถานีการผลิตรายการของตัวเอง และซื้อลิขสิทธิ์รายการจากต่างประเทศ ให้ส่งเพื่อให้การออกอากาศได้
จะเห็นว่าเรื่องรายการเป็นงานด้านนิเทศศาสตร์ แต่เรื่องส่งออกอากาศกลับเป็นเรื่องงานวิศวะกรรม ในสมัยก่อนสถานีทีวีจำเป็นต้องทำไปด้วยกันทั้งสองลักษณะงาน เพราะไม่มีใครบริการรับส่งทีวีออกอากาศให้

 
วันนี้โทรทัศน์ดิจิตอลได้เปลี่ยนวิธีการจัดการเป็นรูปแบบใหม่ เพราะงานด้านการผลิตรายการ จะแยกทำกันคนละส่วน กับระบบการออกอากาศได้
กสทช. ได้ออกประกาศกำหนดลักษณะการประกอบกิจการโทรทัศน์ขึ้นมาใหม่เมื่อ 4 ก.ค. 2555 เพื่อให้รองรับกับลักษณะการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล  รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์สามารถแยกออกได้เป็นส่วนๆ คือ โครงข่าย ช่องรายการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการประยุกต์
โครงข่ายคือการ ‘ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์’ แยกส่วนเป็นโทรคมนาคมออกมา มีโครงข่าย เครื่องส่ง เสาอากาศ แล้วอนุญาตให้รับจ้างส่งทีวีออกอากาศได้ ถ้ามองแบบเดิมๆ นี่คือเครื่องส่ง เสาส่ง ระบบรีเลย์ เครื่องส่งซ้ำหรือ Repeater รวมเป็น Network เช่นโครงข่ายของ อสมท กรมประชาสัมพันธ์ TPBS กองทัพบก ถ้ามองใหม่หน่อย พวกนี้เป็นได้ตั้งแต่ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ 3G สายไฟเบอร์ สายไฟฟ้า ดาวเทียม พวกนี้ใช้ส่งทีวีได้ นี่เป็นโครงข่ายทีวีทั้งสิ้น
ช่องรายการคือการ ‘การให้บริการโทรทัศน์’ ส่วนนี้คือสร้างผังรายการ ผลิตรายการ รวมรวมและจัดเรียงรายการเป็นช่อง มีรูปแบบแน่นอน มีชื่อเรียกขาน เป็นช่องทีวีอย่างที่เปิดมาเห็นทุกวันนี้ ตัวอย่างช่องทีวีได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่องอสมท. หรือช่องฟรั่ง CNN ESPN Discovery เป็นต้น ช่องทีวีต่างๆ ที่ออกอากาศอยู่อาจย้ายไปออกที่ไหนก็ได้ อาจย้ายไปออกเป็นช่องเคเบิลทีวี หรือทีวีดาวเทียมก็ทำได้
‘การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรทัศน์’ ตรงนี้กว้าง กินความได้ตั้งแต่อาคาร เสาสูง หอไมโครเวฟ ที่ดิน ..ยกตัวอย่างตึกใบหยกจะเห็นชัด เพราะทุกวันนี้มีทีวีแทบทุกช่องอาศัยพื้นที่ยอดตึกเป็นที่ตั้งเสาส่ง และยิงสัญญาณออกอากาศโทรทัศน์จากตึกนั้น

‘การให้บริการแบบประยุกต์’ บริการนี้ก็กินความกว้างแต่พอยกตัวอย่างได้ เป็นบริการเสริมที่ให้มากับบริการโทรทัศน์ เช่น สั่งซื้อของ ตั้งเวลาอัด ทีวีตามสั่ง เป็นต้น

เทคโนโลยีเปลี่ยน Business Model เปลี่ยน ...เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ

การแยกลักษณะการประกอบการโทรทัศน์ออกเป็นส่วนๆ นี้ ทำให้ความเป็นเจ้าของเกิดการกระจายตัว อำนาจการต่อรองทางธุรกิจและการเลือกทำการค้ามีความยืดหยุ่น อ่อนตัว ดังนั้นการแข่งขันในตลาดจึงมีสูงขึ้น

ผลรวมก็คือการประกอบกิจการทีวีดิจิตอลในอนาคตจะมีราคาถูกลงอย่างมาก ผู้ชมมีทางเลือกหลายทาง ส่วนคนทำช่องรายการที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจโทรทัศน์ ไม่ต้องไปลงทุนทำโครงสร้างพื้นฐานอีกต่อไป

www.dvbt2tv.com

0 ความคิดเห็น: