โลกดิจิทัลทีวี Digital TV ในรหัส DVB-T2 วิวัฒนาการเทคโนโลยีของระบบโทรทัศน์แบบอนาล็อก
โลกดิจิทัลทีวี Digital TV  ในรหัส DVB-T2  วิวัฒนาการเทคโนโลยีของระบบโทรทัศน์แบบอนาล็อกเปลี่ยนไปเป็นในรูปแบบดิจิตอล (มาตรฐาน DVB-T2) ทีวีแห่งอนาคตซึ่งให้ภาพที่มีคุณภาพดีกว่าและสัญญานเสียงที่ชุดมากขึ้นและช่องฟรีทีวีมากมาย ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาใหม่ๆ


ดิจิตอลทีวีจะใช้เสาอากาศรับสัญญาณปกติเดียวกันกับเสาหนวดกุ้ง โดยจะไม่ได้มีการปรับระบบใดๆ 
เพียงแค่ซื้ออุปกรณ์ Digital TV Box DVB-T2 ที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลภาคพื้นดินได้ก็สามารถรับชม ดิจิตอลทีวีได้เลย

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลเช่นอนาล็อกได้ฟรีที่คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินใด ๆ ของการสมัคร (ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไร่) ขณะที่ดูช่องทางจ่าย (จ่ายช่อง) จะผ่านการซื้อบัตร (มาร์ทการ์ด) ที่จะแทรกในตัวถอดรหัสหรือโทรทัศน์

การเปลี่ยนไปใช้โทรทัศน์ดิจิตอลได้เริ่มขึ้นแล้วและค่อยๆจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2560 โดยประเทศไทยจะเปลี่ยนไปใช้ทีวีดิจิตอล ทั้งหมด


0 ความคิดเห็น: